000

 111 total views,  1 views today

Eğitim Materyalleri

P1- Genel Hükümler P 1.1 – ADR’nin Uygulanabilirliği ve Kapsamı
P2-Sınıflandırma P 2.1- Konu 1 – Tehlikeli Madde Türleri ve Sınıflandırma Esasları
P 2.1 -Konu 2– Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması – Tehlike Özellikleri
P4- Paketleme ve Tank Hükümleri P 4.1 – IBC’ler ve Büyük Ambalajlar Dahil Ambalaj Kullanımı
P 4.3 Sabit Tankların (Tankerler), Metalik Malzemeden Mamul Gövdeli Sökülebilir Tanklar, Tank Konteynerler İle Tank Takas Gövdeleri ve Tüplü Gaz Tankerleri ile Çok Elemanlı Gaz Konteynerlerinin (MEGC) Kullanımı
P5 – Sevkiyat Prosedürleri P 5.1 Ambalajların Kullanımı, Etiketlenmesi ve İşaretlenmesi
P 5.2 – Konteynerlere, MEGC’lere, MEMU’lara, Tank-Konteynerlere, Dökme Yük Konteynerlere, Portatif Tanklara ve Araçlara Levha Takma ve İşaretleme
P 5.3 – Dokümantasyon ve Özel Hükümler
P7-Taşıma, Yükleme, Boşaltma ve Elleçleme Koşullarına İlişkin Hükümler P  7.1 – Kısım 1 – Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler
P 7.1 – Kısım 2 Taşıma, Yükleme, Boşaltma ve Elleçleme Koşullarına İlişkin Hükümler
P8- Araç ekibi, Ekipman, Operasyon ve Dokümantasyon Gereklilikleri P 8.1 – Konu 1 – Araç Ekibi, Ekipman, Operasyon ve Dokümantasyon Gereklilikleri
P 8.1 -Konu 2 – Araç ekibinin eğitimi ile ilgili gereklilikler
P 8.1 – Konu 3 Araçların Yasakları, Denetimleri ve Gözetimi
P 8.1 – Konu 4 – Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların Geçişine Yönelik Karayolu Tüneli Kısıtlamaları
P10 – TMGD’ nin Saha Uygulamaları Hakkında bilgilerndirme P 10.1 TMGDlerin Görev ve Sorumlulukları
P 10.2 Saha Uygulamalarının Adım Adım Analizi
P 10.3 Formlar ve belgeler
P 10.4 – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının şirketlerdeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler.